El-prosjekt Hjertøya som utfartssted og energisamfunn

Prosjekt El-Hjertøya kan føre til el-båt til og fra, og strøm på selve Hjertøya. Forprosjektet er støttet av Enova. Vi ser for oss at prosjektet kan løfte fram Hjertøya som friluftsparadis for alle moldensere og våre gjester i store deler av året.

Hvilke muligheter gir det - og hva ønsker vi at friluftsparadiset skal være for oss framover? Interessentene imøteser strøm, vatn, forutsigbar og bærekraftig transport. Kan vi nå få til servicebygg? Kan Hjertøya være en bademulighet hele året?

Istad Nett, Molde kommune, Smart Innovation Norway og Masterplan reiseliv ved Molde Næringsforum har søkt om midler og fått innvilget et tilskudd på 1 million kroner fra Enova til et forprosjekt for å utrede ‘Elektrifisering av lokal båttrafikk og utfartsområde’. I tillegg ligger det 1 million i egeninnsats i prosjektet som har en total ramme på 2 millioner kroner. Prosjektet er tatt inn som et Smart Molde prosjekt.

Hjertøya er et svært attraktivt rekreasjonsområde i Molde kommune

Moldeholmene kunne i 1939 ha endt på private hender. I stedet sørget framsynte politikere å gjennomføre ‘et lite kupp’ slik at Hjertøya og Moldeholmene ble i folkets eie. Dermed ble ikke området utparsellert til hyttetomter for noen få, men kunne brukes av hele folket som et attraktivt rekreasjonsområde.

Hjertøya er i dag et svært attraktivt utfluktsmål. Men tross at Hjertøya tilhører oss alle, er nok øya mest tilgjengelig og brukt av de med private båter. Det har stort sett løst seg med å stable Hjertøyruta på bena i en periode om sommeren. Romsdalsmuseet hadde i mange år ansvaret for tilkomsten, og etter den tid har ruta vært finansiert av et spleiselag mellom reiselivet, museet og kommunen. Nå sist sommer reddet midler fra GassRor. Samarbeidet mellom reiselivsnæringa og offentlige aktører har bidratt til at Hjertøya har blir mer tilgjengelig for alle moldensere i tillegg til våre besøkende. Men vi ønsker en lengre sesong, bedre kapasitet og at transporten går tilbake senere på kvelden. Kanskje kan el-prosjektet gjøre Hjertøya enda mer tilgjengelig for moldensere og besøkende.

Forprosjektet vil utrede el-løsninger til og på Hjertøya

Først på arbeidsplanen, er å utrede Hjertøya som utfartssted og energisamfunn.

Hjertøya er statlig sikret friluftsområde, som er med på å sikre at området ivaretas for dagens og framtidige generasjoner. Romsdalsmuseets Fiskerimuseum, Kurts Switters hytte, badetårnet, Stikk Ut løypa, utleie av robåter, et lite grillområde og Hjertøyas Vennes kafédrift og arrangementer er tilbud på Hjertøya i dag. Tidligere har Fiskerangen har vært drevet, og det har vært utleie av kajakker. Vi har nå en gylden mulighet for å diskutere mulighetene med hvordan vi ønsker å bruke Hjertøya.

Vil vi ha et servicebygg med vann og toaletter? Ønsker vi å tilrettelegge for et bedre grillområde? Kanskje ønsker vi å bruke den fornybare energien til badstuer og stamper, slik at Hjertøya også kan være et badeområde også på gråværsdager eller utover høsten? Eller kanskje er det et teater og konsertscene som ville gi mest gåsehudsopplevelser på Hjertøya? Om vi lykkes med å få til bærekraftige el-løsninger på Hjertøya, kan det for eksempel være enklere å få til gode serviceområder med en bedre standard og brukervennlighet enn i dag. Ønsker vi å gjøre noe med det gamle bassengområdet eller er det andre friluftstiltak som kan være med på å løfte bruken av Hjertøya?

Felles forankring

For å belyse dette ønsker vi en bred involvering av alle som har spesielle interesser for Hjertøya, slik at det er interessentene som setter premisser for hvilke utfordringen prosjektet skal se etter løsninger for. Det er gjennomført innledende møter med Romsdalsmuseet, Hjertøyas Venner, båtaktørene, Molde Seilerforening, Molde og Romsdal Havn, Friluftsrådet, Molde Holmenes Velforening, Moldejazz, Teateret Vårt, Visit Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune, og i tillegg har vi hatt et felles digitalt møte med alle interessentene.

På det felles møte gikk vi gjennom Hjertøyas historie og plan som statlig sikra område og presentasjon av ulike konsepter og mulighetene med el-prosjektet. Løsningen skal være klimavennlige, bærekraftige, ha bruksnytte og spille på lag med Hjertøyas unike historie og posisjon som friluftsområde. Utviklingsfilosofien er at tekniske løsninger skal være usynlige, og om ikke, kan de da være av en estetisk art, slik at det blir en ekstra gevinst. Det er viktig at vi vet hva som skal betjenes av strøm på Hjertøya i tillegg til adkomst med el-båt. Og det utredes også muligheter for selvgående taxibåter.

Unison oppslutning – stabil adkomst, strøm og vatn er første prioritet

Alle interessentene har ønsket prosjektet velkommen, og synes initiativet er positivt. Strøm på Hjertøya er veldig etterlengtet, og et servicebygg er prioritet nummer en for alle parter.

Romsdalsmuseet som eier 17 bygninger på øya, ser veldig positivt på all tilrettelegging for økt bruk. Det gagner driften av et museum. Og det å få vatn på øya er like viktig, og alle andre ting er bonus.

Med økt adkomst, strøm og vatn er det enklere å ta i bruk Hjertøya til teaterforestillinger og konserter. Forutsigbarhet på transporten, utvidelse av sesongen og mulighet for transport utover kvelden ble framholdt som viktig.

Videre arbeidsplan

Videre på arbeidsplanen i prosjektet står utredninger om; Totalsystem Mikrogrid, Lokal energiproduksjon, El-sjøveis transport, Brennceller og Hydrogen, samt Markedsorientering og publisering. Innspillene vi nå har fått i fase 1 om hvilke funksjoner vi ønsker å løse teknisk, vil være en premiss for løsningsforslagene som utredes. Med en god utredning i forprosjektet, håper vi at det fører til et hovedprosjekt med gjennomføring av planene som forprosjektet kommer fram til.

Videre i forprosjektet er det ønskelig å koble opp mot lokalt næringsliv for både utvikling, levering og drifting av bærekraftige løsninger, og kanskje sågar lokale kunstnere for visuelle uttrykk.

Det legges opp til digitalt frokostmøte med reiselivet i mars, avklaringer med Sjøfronten II og andre grunnleggende planer og en Samskapningsverksted i mars-april.

Forprosjektet leverer sin sluttrapport med en presentasjon av planen i mai.

I forprosjektgruppa sitter Gerhard Eidså fra Istad (prosjektleder), Bernt Bremdal fra Smart Innovation Norway, Celine Berggren-Clausen fra Smart Molde/Smart Innovation Norway, Hilde Bergebakken fra Masterplan Reiseliv Molde Næringsforum og Stine Breivik fra Molde kommune.


Ta gjerne kontakt om du har innspill:

Du må gjerne ta kontakt om du har spørsmål eller forslag til oss videre i prosessen.

Gerhard Eidså– telefon 907 92 666 - Prosjektleder forprosjektet El-prosjektet 'Hjertøya som utfartssted og energisamfunn'

Hilde Bergebakken - telefon 91195658 - Reiselivsutvikler som koordinerer Arbeidsplan 1: ‘Hjertøya som utfartssted og energisamfunn' med forankring og innspill fra interessenter og næringsliv

Stine Breivik – telefon 950 18 230 - Enhetsleder Molde bydrift, Molde kommune.


Påmeldinga er nå stengt - men du kan følge møtet her:

Microsoft Teams meeting

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtetVi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.