Flere arbeidsplasser!

78 deltakere på frokostmøtet 19.02.21 om Moldes fremtid fikk høre om utfordringer, ambisjoner og gav innspill til kommunen.

Britt Flo ønsket velkommen og innledet med at det skjer mye positivt i Molde, herunder utvikling av sjøfronten og sentrum. Dette har vært et utrolig viktig grep. Molde er av de beste i landet på kultur, vi bor i verdens beste region for naturglade mennesker, SNR kommer og mye er på gang. Men, de siste årene har vi tapt arbeidsplasser, vi ha ikke hentet oss inn igjen etter oljekrisen, svakere folketallsutvikling; generelt gått litt tilbake på mange fronter.

Før hun introduserte Dahl med spørsmål om hvilke spenstige grep kan Molde ta fremover sa hun at MNF har klar sin ambisjon for Molde: MNF jobber for at Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives! Vekst i antall arbeidsplasser i Molde og regionen er dermed helt sentralt.

Ordfører Torgeir Dahl presenterte utforinger for Molde de kommende 10-20 årene. Se vedlagte pp. Hovedutfordringer vi står ovenfor er: sentralisering av befolkningen, tjenester og institusjoner kombinert med endringer i demografisk profil. Befolkningene blir eldre.

Vi har en svak folketallsvekst. I folketallsutviklingen har vi vekst i områder i forbindelse med etableringer. Samtidig ser vi at mange eldre sitter med store hus. Kanskje kan vi tenke tilrettelegging av nye botilbud for godt voksne, slik at store boliger frigjøres til yngre?

Når det fødes færre barn og vi har stor vekst i gruppen over 67 år, betyr det mindre behov for barnehager og skoler. I 2030 kan det bety opptil 20 færre klasser på grunnskolen.

Å legge til rette for vekst i privat sektor blir særdeles viktig. Arbeidsdekningen i Molde har vært på 123%, noe som betyr et stort overskudd, og vi har stor innpendling. Men vi har også mistet 920 arbeidsplasser de siste årene. Hovedutfordringen fremover er å skaffe nok arbeidsplasser og da fortrinnsvis innen privat sektor framover.Molde er en middels sentral kommune i norsk sammenheng. Behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg vil øke, mens det blir behov for mindre arbeidskraft innen barnehage og skole.

Klimaendringene og de tilpasninger vi må gjøre er en stor og viktig utfordring. Det legges opp til en heftig ambisjon om at Molde skal være klimanøytral i 2030.

Å tiltrekke seg folk med kompetanse blir særdeles viktig, det ser vi allerede i dag at vi på noen områder sliter med. Det er store endringer i kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer. Digitalisering og teknologi blir stadig viktigere, og vi ser at vi fremdeles har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.

Dahl oppsummerte med følgende:

-Vi må bli flere! Molde må blir mer attraktive for tilflytting både fra tilbakeflytter og andre
-Vi må skape flere arbeidsplasser, spesielt innen privat sektor

Vi må være et samfunn som det er godt å bo, leve og arbeide i. Samfunnsutvikling herunder sentrumsutvikling blir enda viktigere fremover.

Samfunnsdelen av kommuneplanen er premissgivende for de andre planene med arealplanen. Hvilket samfunn vil vi bringe over til våre barn og barnebarn? Planen skal til formannskapet i uke 8, og blir deretter sendt på høring. Dahl bad om og ønsket mange og gode innspill i høringsprosessen.

Kommunalsjef Eirik Heggemsnes redegjorde for Kommuneplanens samfunnsdel som er styrende for hvor vi vil være om 10 år og hvordan kommer vi dit. Planen er tuftet på FNs bærekraftsmål.

Samfunnsplanen består av 5 hovedmål, 3 innen samfunn og 2 innen organisering. Molde skal være et attraktivt samfunn i vekst. Molde skal være et grønt, smart og innovativt samfunn og Molde skal være et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn. Det er behov for at vi blir mer digitalisert og effektiv i vår organisering og servisetilbud, og Molde skal ha en åpen og attraktiv organisasjon.

Kommunens nye visjon er: Molde skal være en VIS-kommune. VIS står for Vidsynt, Inkluderende og Samskapende. Det nye slagordet er: Molde VISer vei! Mer informasjon ligger på molde.kommune.no


Gruppearbeid:

Etter innleggende var det korte gruppearbeid, med tema:. Hva er det viktigste i utviklingen av Molde? To av de 15 gruppene presenterte sine innspill i møtet, de andre ble bedt om å sende sine innspill til MNF. Under ser du innspillene (de vi har mottat pt) fra gruppene:

Gruppe 2
Være et godt sted å bo, da vil folk komme tilbake og folk vil flytte hit
Kunne tilby kultur og aktiviteter
Utrolig mulighet innen reiseliv – spesielt med den nye storkommunen
Bærekraft er viktig – og det r viktig å kommunisere endringen på en måte slik at folk forstår
Hvordan operasjonaliserer man begrepet Inkluderende samfunn?
Det må jobbes med det positive bildet av Molde
Molde må bli mer inkluderende og flinkere til å ta imot nye innbyggere
Erkemoldensere som legger lista, er et rykte – vi må oppføre oss annerledes
Viktig med folk utenfra som ser på oss med et nytt blikk og hjelper til med å riste litt i oss
Stimulere til all mulig aktivitet – kunstforeninger mm må bli flinkere til å invitere nye innbygger inn – ta imot folk
Grønnere samferdsel og sentrum er viktig

Gruppe 3
Vi må få opp veksten – få unge innflyttere.
Tilrettelegge bedre for unge som vil etablere seg i kommunen.
Vi må være attraktive. Hva er gevinsten med å flytte hit. Må være et naturlig valg å flytte hit
Tilrettelegge for de som ønsker å skape arbeidsplasser.
Unge må flytte ut for å få seg en utdannelse (høyskolen er bra men kan vi få flere muligheter).
Satse mer på utdanning Molde. Flere utdanningsmotorer.
Ålesund og Trondheim og andre steder våre unge reiser for å utdanne seg er i vekst. Mange blir i byen de utdanner seg i.Være en kommune som gjør kontroversielt. Kampanjer. Tilrettelegge for tilflytting hvordan være attraktiv

Har mye mer vi ville ha sagt

Gruppe 4
Liv-Hege Seglsten presenterte i møtet:
Jobbe med å tiltrekke seg talenter.
Arbeid og skoleplasser er en god strategi.
Legge opp til fleksibilitetsmuligheter i arbeidslivet, lokke med toppturer, barnehager. Finne ut hva de flinke folkene er opptatt av og legge til rette for det.
Fokusere enda mer på kvalitet enn vekst.

Gruppe 7
Steinar Kristoffersen presentert i møtet:
Underutvikla muligheten for reiseliv. Tilgjengeliggjøring av de gode utfartsområdene vi har. Gjøre de investeringen som er nødvendig for at folk skal kunne være aktive. Løfte fram kvaliteten i en liten by.
Vi har ikke så kjempegodt omdømme; man må bremse konfliktnivået, vekk med fogderistrid, sykehusstrid osv og legge grunnalegt for å framstå som en triveligere by.
Tenke høyere utdanning, høskoler og fagskoler– tiltrekke seg flere norske studenter.

Gruppe 13
Viktig: Attraktive utdanninger – tiltrekke seg studenter som blir igjen i byen
Bør få ingeniørutdanninger- burde gått i samarbeide med NTNU?
Levende bymiljø- året rundt. Attraktivt for unge med et urbant bymiljø
Satsing på næringsutvikling- attraktive arbeidsplasser er det aller viktigste for å få unge tilbake/ å bli
Satsing på en høyt utdannet befolkning
Det må utvikles tomter slik at nyetablerer får bygd boliger i Molde Kommune

Gruppe 14
Molde kommune som den nest-lengste kommunen bør ikke fokusere for mye på sentralisering. Bør heller spille på nettopp de unike mulighetene som ligger i nærhet til natur, fjell og fjord, like utenfor stuedøra. Det er det som kommer til å trekke utflyttere tilbake etter år med hjemmekontor i en liten sentrumsleilighet i en storby.

Sørg for mindre barnehager og skoler der folk bor (også i bygdene/tettstedene) slik at folk ikke må bruke bil og mye tid til å frakte til og fra.Ta godt vare på naturen, og legg godt til rette for bruk av naturen.Næringslivet i sentrum bør fokusere på handel, butikker, restauranter og kulturtilbud.Molde kommune har fine målsetninger når det kommer til bærekraft og miljø, men nå er det på tide at dette vises i handling. Bør jobbe for å handle mest mulig lokalt, med fokus på sirkulærøkonomi og gjerne også gjenbruk/ombruk.Offentlig transport/kollektivtransport må utvikles slik at bilen kan stå, også for de som bor utenfor sentrum.

Gruppe 15
Vi innledet møtet med å spesifisere at alle må følge med på digital utvikling, og tenke hvordan en kan samhandle på tvers av bransjesiloer digitalt.Gikk videre med å være stolt av at det er god digital infrastruktur som gjør at problemstillingen; "sosial distansering" likevel kan legges til rette og få en god hybrid mellom til stede på jobb/hjemmekontor der forretningsmodellen støtter dette. Men det finnes fortsatt gråsoner i kommunen som må få fiber tilknytning.
Vi gikk så videre inn på behovet for mer helsepersonell. Her bør samspillet nytt sykehus og akademia fremheves til nytte for området generelt. Utnytte bedre synergien her til å markedsføre en god og trygg arena for både sikker jobb og opplæring. Det må være sømløst, enkelt å flytte til. Så må en passe på at alle aldersgrupper enkelt kan koble seg til et samfunn som i stadig større grad digitaliseres.

MNF vil følge opp videre ift innspill til Kommuneplanen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.