Ønske om samarbeid og rask saksgang i byggenæringen

Ønske om bedre samarbeid og raskere svar på søknad er gjennomgående fra alle parter. Molde kommune oppfordrer bransjen til å samlet komme med innspill til kommunens samfunnsplan som nå ligger ute til høring.

Rask saksbehandling og god kvalitet er viktig for de som skal gjennomføre utbygginger og det forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene. Det er opprettet et samhandlingsutvalg for bygge- og eiendomsbransjen og byggesak som skal jobbe med utvikling av samarbeidet. Opptak av møtet finner du nederst.

Kristine Gautvik Dahl, medlem av samhandlingsutvalget, åpnet møtet med et innlegg om hva næringslivet forventer av Molde som næringsvennlig kommune. Næringslivet forventer at kommunen tar sitt samfunnsansvar, som handler om å levere tjenester til byens befolkning, og være en bidragsyter til verdiskapning til både arbeidsplasser og boligbygging, næringsutvikling og andre offentlig og private formålsbygg og uteområder. Videre gikk hun gjennom prosessen en eiendomsutvikler skal gjennom fra man finner et egnet område til formålet sitt til det er godkjent og ferdigstilt. Dette er en svært tids- og kostnadskrevende prosess, der det tar alt for lang tid å vente på godkjenning av prosjekter som ofte ligger klare i flere år. Tilbakemeldingene fra kommunen er ofte ikke klar på hva som må endres i søknaden for at den skal bli godkjent, den opplevde behandlingstiden er for lang, kostnadene ved å vente på godkjenninger og ferdigattester er svært høye. Gautvik Dahl var tydelig på at dette ikke gjelder i alle saker, men næringen ønsker likevel at kommunen skal bestrebe seg på å svare raskere, i større grad samarbeide og være mer løsningsorientert, enn å være opptatt av å finne feil. (Presentasjon fra 2:30 i opptaket)

Trygve Grydeland, leder for hovedutvalget i teknisk, plan, næring og miljø, svarte så ut hvordan de jobber for å bli en næringsvennlig kommune å etablere seg i. Grydeland viser til at den overordnede forankringen finnes i samfunnsplanen, som i disse dager er ute på høring. Han oppfordrer næringen til samlet å komme med innspill til planen som kan være med videre i planprosessen. I planen står det blant annet at Molde kommune skal være Norges mest næringsvennlige kommune, som aktivt tilrettelegger for eksisterende og nytt privat næringsliv og som har en effektiv, rask og koordinert plan- og byggesaksbehandling. Videre presiserer Grydeland at kommunen har flere roller der næringsvennlighet må speiles, både som forvalter, tjenesteprodusent og entreprenør. Han går gjennom ulike utfordringer kommunen har i møte med bygge- og eiendomsbransjen, og er enig i at noen av problemene Gautvik Dahl adresserer er reelle. Ambisjonene er rask og god saksbehandling, bedre planverk, tilgjengelig areal for næringsetablering, offensiv, og positiv holdning og verdiskapning. Avslutningsvis oppfordrer han til å ta kontakt og bruk politikerne! (Presentasjon fra 19:00 i opptaket)

Roar Moen, enhetsleder for byggesak og geodata i Molde kommune presenterer byggesak og geodata og deres rolle, der ulike hensyn skal balanseres mellom lovverk, forutsigbarhet og likebehandling. De ønsker fremover å være mer samkjørt og gi god veiledning i begynnelsen av prosjekter. Når det gjelder bemanning så er det ansatt to nye på byggesak og det jobbes med å redusere saksbehandlingstiden, som de vet er alt for lang i dag. Utviklingen går i riktig retning og det kommer nå færre saker inn enn det som sendes ut. Det har vært noen utfordringer i forbindelse med å være en ny kommune, med nytt sakssystem og ny organisasjon i tillegg til koronapandemien. Det er positivt at det kommer inn mange saker å behandle, det er et tegn på stor aktivitet i kommunen. Noen spesialesaker, som deponisaken og det nye sykehuset, har krevd mye. Målsettingen er at alle frister skal overholdes og at mottakskontroll skal være innen 1-2 uker fra søknad er mottatt. Det er gjennomført ulike tiltak for å nå målene; skjerming av saksbehandlere og mer bruk av førstelinje, overtid for å korte ned behandlingstiden, prioritering av saker - spesielt saker med stor samfunnsnytte, stor økonomisk verdi og som er sysselsettingsmessig viktig. I tillegg er det jobbet med bedre samhandling internt. Fremover skal følgende gjøres: 2 nye saksbehandlere ansettes, kompetansebygging ved at ny GIS-konsulent ansettes, digitale søknadsløsninger, samarbeid med SMART Molde om digitalisering og selvbetjening, samt fremskaffe bedre beslutningsstøtte til saksbehandlerne og politikerne. Avslutningsvis avslutter Moen med å oppfordre bransjen til å sikre at søknader inneholder minst mulig feil og mangler. Bruk sjekkliste fra DIBK. Og benytt muligheten til å sette i gang etter 3 uker. (Presentasjon fra 35:45)

Opptak av møtet kan du se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.