Ødeleggende for utvikling og vekst

Rapporten fra ekspertutvalget om inntektssystemer for fylkeskommunene vil slå hardt ut for næringslivet. Det kan umulig være meningen? Vi er sterkt bekymret for de store endringene som vil følge av ekspertutvalgets forslag.

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 ble nylig lagt frem i en rapport for Kommunal- og distriktsdepartementet av et Ekspertutvalg. Utvalget sin oppgave var å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for fylkeskommunene. De kan se ut som de har glemt å se på konsekvensene forslaget vil medføre.

Næringslivet i Molderegionen har et ønske og ambisjoner om vekst og utvikling, men forslagene som ligger i rapporten vil være ødeleggende for flere kystregioner.

Møre og Romsdal er en region som er avhengig av et godt fergetilbud og fylkesveier det er forsvarlig å kjøre på. Regionen har i generasjoner livnært seg fra havet. Gjennom kunnskap om havet og evnen til omstilling har vi overført kunnskap fra fiskeri til havbruk, maritim- og offshorenæring. Samtidig har også regionen mye industri, og mange små og mellomstore bedrifter som krever samhandling mellom mange aktører.

Forslagene vil forringe vekstvilkårene for det verdiskapende næringslivet langs kysten, det legger en brems på transport av varer og folk, og skaper en usikkerhet om rammevilkårene og tilbudet til befolkningen i regionen for fremtiden.

Vi støtter høringssvaret fra Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og mener forslaget vil medføre betydelig inntektsoverføring fra kystfylkene til innlandsfylkene og hovedstaden, og dette vil ha dramatiske konsekvenser for næringslivet og bosettingen i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener at forslaget ikke bidrar til utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller og likeverdige og gode tjenester til innbyggerne. Med dette forslaget kommer de fylkene som er mest underfinansiert fra før enda dårligere ut. Møre og Romsdal får en netto reduksjon i rammetilskuddet på kr 187,9 mill.

En reduksjon i rammetilskuddet for samferdsel på kr 227,6 mill. vil få dramatiske konsekvenser for nærings- og samfunnslivet i Møre og Romsdal;

  • Fylkesveifergene i Møre og Romsdal får redusert sitt driftstilskudd med kr 40 mill. grunnet ny inntekstberegning. Fergedriften er allerede underfinansiert med kr 200 mill. Fylkeskommunen anslår at fergedriften må kuttes med hele 25%, og det i en tid hvor både næringsliv og innbyggere opplever behov for et bedre fergetilbud enn i dag. Fergene er livsnerven for innbyggerne og næringslivet i regionen
  • Båttilbudet langs kysten reduseres med kr 79,8 mill. som følge av at «kystlinekriteriet» er tatt ut. Båttransporten er en naturlig og viktig del av kollektivtilbudet, og må kompenseres særskilt da det har andre kostnader enn busstilbudet.
  • Opprustning og fornyelse av fylkesveiene i fylket reduseres med kr 46 mill. som følge av at dokumentert vedlikeholdsetterslep ikke inngår i grunnlaget. Samlet etterslep for hele landet ble i 2021 summert til kr 73 mrd. der kystfylkene utgjør over kr 50 mrd. tilsvarende rundt 70%. Møre og Romsdal utgjør kr 7,2 mrd. (Tall fra NAF 29.4.22). Møre og Romsdal utgjør 5% av befolkningen og hele 10% av etterslepet. Kysten har stor andel av utsatte veistrekninger med krevende værforhold, ras, mange tunneler mm. Det er ikke rettferdig at vedlikeholdsmidler skal fordeles likt etter antall meter vei ut fra dagens standard.
  • Kollektivtransporten får redusert tilskudd med kr 61, 8 mill. som følge av at det skal beregnes etter nye kriterier om trengsel og innbyggere mellom 19 og 34 år. Trengselskriteriet alene fører til at Møre og Romsdal taper kr 90 mill. Dette kriteriet favoriserer igjen de største byområdene og tettbygde strøk.

Regjeringen har et ønske om å skape vekst, utvikling og omstilling. Men med denne rapporten virker det som om man ønsker å stanse veksten i kystområder, og at utvikling og bosetting kun skal skje i indre og sentrale strøk. .De samme konsekvensene ser vi av endringer i kriteriene for Havbruksfondet og beskatning på laks, vann- og vindkraft.

Vi vil på vegne av næringslivet uttrykke en sterk bekymring for de store endringene som vil følge av ekspertutvalgets forslag. Forslagene vil forringe vekstvilkårene for det verdiskapende næringslivet langs kysten, i verste fall vil det medføre til avvikling av næringsvirksomhet og fraflytting.

Se Ekspertutvalget sin rapport her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.