Endelig fysisk møte

På frokostmøtet 7. oktober fikk vel 50 deltakere høre mer om hvordan kommunen skal bli Norges mest næringsvennlige, vekstmål til Høgskolen og Romsdals Budstikkes planer fremover.

Ordfører Torgeir Dahl og leder for hovedutvalg Teknisk, Plan, Næring og Miljø Trygve Grydeland orienterte om kommunes politiske ambisjon; - Veien til næringsvennlighet, ambisjoner, mål og tiltak. Molde skal være et attraktivt samfunn i vekst med et mål om 1000 nye private arbeidsplasser innen 2030. Og Molde er i utvikling (Grand Fjære, Møreaksen, Sjøfronten, Sykehuset). Men bakteppet er også lavere befolkningsvekst, større kamp om kompetanse og en demografi som gir oss utfordringer.

Planleggingsprogrammet er vedtatt, og nå er ny arealplan øverste prioritet. Og utviklingen fortsetter, med Sjøfronten 2, området mellom Alexandra hotell og Fylkeshusa og områder som blir frigjort til byutvikling Lundavang mm.

Fra salen ble det bla påpekt at fokus på marin vekst, kommunal økonomi og befolkningsvekst og at det er viktig at Budstikka fortsetter med initiativ rundt næringsliv. Det ble og etterlyst mer innhold/visjoner og mål bak ambisjonen om å bli Norges mest næringsvennlig kommune. Det ble videre tatt til orde for at det burde være mer fokus på industri, og kanskje relansere det gamle industriforumet til MNF.

Enhetsleder Roar Moen fra Byggesak og Geodata sa at ambisjonen til Teknisk, Plan, Næring og Miljø er at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for eksisterende og nytt privat næringsliv. Via MNF sin samarbeidsgruppe fra næringslivet har det blir trukket frem flere forhold som en har utfordret kommunen på:

Kommunen så ikke på saken før like før 10-ukers fristen gikk ut. Og når kommunen da begynte å etterspørre dokumentasjon etc ble de ofte beskylt for å trenere saker for å vinne tid og for å være unødvendige pirkete og firkantede.Bedriftene hadde vanskelig for å komme i kontakt med saksbehandler, og kommunen ble noen ganger oppfattet som et mangehodet troll.

Dette har kommunen tatt på alvor og i forbedringsarbeidet har 3 spørsmål vært viktig; - Er det effektivt? Gir det riktig kvalitet? Og hva er god saksbehandling? Endringene som nå er gjort:

  1. Mottakskontroll: begynner nå 1-2 uker etter mottatt søknad, og man etterlyser mangler og sender ut på høring. Med dette grepet har man redusert saksbehandlingstiden med nesten 10 uker.
  2. Unødvendig pirkete og firkantet? Her skilles det nå mellom vesentlige mangler/uvesentlige mangler. Man har bedre rutiner på samhandling mellom avdelingene, og forenkling er satt opp på dagsorden.
  3. Kontakt med kommunen: Man har nå telefonvakt med kundeveiledning i system. Det er lagt opp til timebestilling med saksbehandler på nett. Det er også lagt opp tastevalg og digitale søknadsløsninger. Kommunen har jobbet med mye bedre beslutningsstøtte i form av kart etc, og det er jobbet mye med selvbetjeningsløsninger og e-torg.
  4. På veien videre jobber man med å samle digitale arkiv, BID/BIM og digital tvilling, forenklingssystemer og ytterligere kvalitetsheving. Og alle kan følge framdriften på sin sak på MIN SIDE.

Kommunaldirektør Marianne Stokkereit Aasen presiserte viktigheten av å ikke henge ut nye saksbehandlere i avisen, ta heller meg sa hun smilende. Administrasjonen jobber med å oppfylle intensjonen i Molde som Norges mest næringsvennlige kommune og de ønsker innspill fra næringslivet til dette arbeidet. Hovedpunktene for arbeidet er:

  • Bærekraft
  • Teknologi
  • Samskaping
  • Nye forretningsmodeller

Tilbakemeldinger fra salen var at dette var en veldig spenstig og bra omstilling hvis kommunen klarer det i det daglige.

Etter pause fortalte Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen om utviklingen av høyskoletilbudet. Han viste til god utvikling ved en rekke linjer, og samlet er det nesten en fordobling innen næringslivsfag, slik som logistikk, IT, digitalisering, petroleum og økonomi. De jobber med å utvide porteføljen, fulldigitalisering og fleksibilitet i etterutdanning innen logistikk, innovasjon og entreprenørskap. Man ønsker mer IT og digitalisering, rettsvitenskap, flere PhD kandidater og en ny master i regnskap og revisjon. Høgskolen betyr mye for rekruttering, etter- og videreutdanning, muligheter til å treffe studenter, melde seg med gjesteforelesninger, traineestillinger og prosjektoppgaver. Kristoffersen ønsker, sammen med flere andre høgskolerektorer i landet, at regjeringen skal endre kravene for å kunne bruke universitetsnavnet. Han sier at "disse endringene vil gi et bedre og mer desentralisert utdanningstilbud i Norge, legge til rette for mer samarbeid mellom undervisningsinstitusjoner og samtidig sikre en bedre ressursutnyttelse i norsk akademia". (Se også Khrono 08.10.21)

Redaktør Ole Bjørner Loe Welde fra Romsdal Budstikke fortalte om avisa som lokalavis og talerør for regionen.Samfunnsoppdraget står sentral. Avisas oppdrag er å komme med nødvendig info og nyheter, de skal være en arena for debatt og kritikk, og de skal kritisk granske for å hindre maktmisbruk. Dette oppdraget kan kombineres med å være med på å bygge opp om god utvikling i lokalsamfunnet. Romsdal Budstikke har et brennende engasjement for alt som skjer i Romsdalen sa han, og han fortalte bla at de fortsetter med ‘Hjerte for Romsdal’ og at RB24 blir permanent.

Presentasjonene finner du her:

Trygve Grydeland Mr Fylke
Byggesak Og Geodata Molde Kommune
Steinar Kristoffersen Hi Molde

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.